PC - MÁY BỘ

Sắp xếp
VT CREATOR VERY HIGH | I7 11700F | 32GB RAM RGB | RTX 3060 | 1TB NVME
Xem chi tiết
VT CREATOR VERY HIGH | I7 11700F | 32GB RAM RGB | RTX 3060 | 1TB NVME
27,210,000đ
PC CREATOR HIGH I5-12400F | ARC A750 8GB | RAM 32GB
Xem chi tiết
HotPC CREATOR HIGH I5-12400F | ARC A750 8GB | RAM 32GB
22,129,000đ
VT CREATOR MEDIUM | I5 10400F | 32GB RAM | RTX3050 | 1TB NVME
Xem chi tiết
HotVT CREATOR MEDIUM | I5 10400F | 32GB RAM | RTX3050 | 1TB NVME
16,119,000đ
PC CREATOR BASIC | I3 10105F | 32GB RAM | GTX 1650 | 1TB NVME
Xem chi tiết
HotPC CREATOR BASIC | I3 10105F | 32GB RAM | GTX 1650 | 1TB NVME
12,828,000đ
PC VT GAMING 2  I3-12100F | 16GB RAM | GTX 1650 |1TB NVME
Xem chi tiết
HotPC VT GAMING 2 I3-12100F | 16GB RAM | GTX 1650 |1TB NVME
12,329,000đ13,778,000đ
11%off
PC VT GAMING 3 | I3 12100F | 16GB RAM | 1TB NVME | RTX 3050
Xem chi tiết
HotPC VT GAMING 3 | I3 12100F | 16GB RAM | 1TB NVME | RTX 3050
16,669,000đ
PC VT GAMING 4 | I3 13100F | RTX 3050 | 16GB RAM | 1TB NVME
Xem chi tiết
HotPC VT GAMING 4 | I3 13100F | RTX 3050 | 16GB RAM | 1TB NVME
18,310,000đ
PC VT GAMING 1 i3-10100F | 16GB RAM | RX550 | SSD 500GB
Xem chi tiết
HotPC VT GAMING 1 i3-10100F | 16GB RAM | RX550 | SSD 500GB
8,169,000đ9,049,000đ
10%off
PC VT INTEL VĂN PHÒNG 2
Xem chi tiết
HotPC VT INTEL VĂN PHÒNG 2
7,649,000đ7,998,000đ
4%off
PC VT INTEL VĂN PHÒNG 1
Xem chi tiết
HotPC VT INTEL VĂN PHÒNG 1
5,649,000đ5,958,000đ
5%off
PC VT AMD VĂN PHÒNG
Xem chi tiết
HotPC VT AMD VĂN PHÒNG
4,449,000đ4,949,000đ
10%off