CPU
Sắp xếp
CPU AMD Athlon 200GE Box chính hãng
Xem chi tiết
NewCPU AMD Athlon 200GE Box chính hãng
1,350,000đ
CPU AMD Ryzen 5 Pro 4650G Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU AMD Ryzen 5 Pro 4650G Box chính hãng
5,890,000đ
CPU AMD Ryzen 3 Pro 4350G Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU AMD Ryzen 3 Pro 4350G Box chính hãng
4,190,000đ
Hết hàng
CPU AMD Ryzen 7 5800X Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU AMD Ryzen 7 5800X Box chính hãng
11,990,000đ
Hết hàng
CPU AMD Ryzen 3 3200G Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU AMD Ryzen 3 3200G Box chính hãng
3,090,000đ
Hết hàng
CPU AMD Ryzen 5 5600X Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU AMD Ryzen 5 5600X Box chính hãng
7,790,000đ
Hết hàng
CPU AMD Ryzen 5 3600 Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU AMD Ryzen 5 3600 Box chính hãng
5,290,000đ
Hết hàng
CPU Intel Core i5 10400F Tray
Xem chi tiết
CPU Intel Core i5 10400F Tray
3,990,000đ
CPU Intel Core i5 9600K Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU Intel Core i5 9600K Box chính hãng
4,690,000đ
CPU Intel Core i5 9400F Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU Intel Core i5 9400F Box chính hãng
3,690,000đ
CPU Intel Core i3 10300 Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU Intel Core i3 10300 Box chính hãng
4,590,000đ
CPU AMD Athlon 3000G Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU AMD Athlon 3000G Box chính hãng
1,490,000đ
Hết hàng
CPU Intel Core i3 10105F Box chính hãng
Xem chi tiết
HotCPU Intel Core i3 10105F Box chính hãng
2,790,000đ
CPU Intel Core i3 10100F Box chính hãng
Xem chi tiết
CPU Intel Core i3 10100F Box chính hãng
2,890,000đ
Hết hàng