Chào Hè “Mua là có Quà” cùng Steelseries

07/07/2020 HUY BTV 617

Thời gian áp dụng

Chương trình Chào Hè “Mua là có Quà” cung Steelseries – Khuyến mãi áp dụng tới khi Hết Quà

Đối tượng áp dụng

Chương trình áp dụng với mọi khách hàng mua hàng trong thời gian khuyến mãi.

Nội dung chương trình

Mua chuột Sensei Ten Nhận ngay Áo mưa Steelseries bản giới hạn.

Rival 600, Rival 650 WL , Rival 710 : Nhân ngay Ly giữ nhiệt Steelseries 900ml.

Keyboard các dòng từ Apex 5 trở lên : Nhận ngay Ly giữ nhiệt Steelseries 900ml